Nasi specjaliści

Duszyńska-Wąs Karolina mgr Karolina Duszyńska-Wąs neuropsycholog
Psycholog kliniczny, neuropsycholog.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła 4-letnią specjalizację z Psychologii Klinicznej (subspecjalizacja z neuropsychologii) i szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka przy warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Na co dzień pracuje w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez najlepsze placówki w kraju (m.in. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pracownię Testów Psychologiczno-Pedagogicznych).
Zajmuje się:
- diagnozą funkcji poznawczych  *pamięci, *uwagi,  *myślenia,  *funkcji wykonawczych i wzrokowo-przestrzennych u osób dorosłych i dzieci w różnych schorzeniach neurologicznych, w tym zespołów otępiennych w przebiegu choroby Alzheimera i Parkinsona
- kwalifikacją chorych do terapii zaawansowanych (m.in. DBS) w chorobie Parkinsona
- rehabilitacją neuropsychologiczną u osób po przebytych uszkodzeniach mózgu (przede wszystkim po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych lub po zabiegach neurochirurgicznych)
- diagnozą i terapią zaburzeń językowych o typie afazji, dysfazja, czy specyficznych zaburzeń językowych (SLI)
wtorki
więcej  

 

Zobacz inne specjalizacje