Czym jest kardiografia impedancyjna?

Kardiografia impedancyjna (ICG) jest prostą i nieinwazyjną metodą monitorowania hemodynamicznego, opierająca się na ocenie zmienności impedancji klatki piersiowej. Oznacza to, że w sposób całkowicie bezpieczny umożliwia ocenę przepływu krwi w sercu i najważniejszych naczyniach.

Czy jest to metoda nowa?

Kardiografia impedancyjna po raz pierwszy była wykorzystywana już ponad 50 lat temu w czasie lotów kosmicznych przez NASA. Jednak dopiero w ostatnich latach stały się dostępne wysokiej jakości urządzenia, które można stosować powszechnie w medycynie. Dzięki rosnącej liczbie badań naukowych metoda ta staje się coraz bardziej doceniania. Kardiolodzy pracujący w MD Clinic Praga mają wieloletnie doświadczenie w jej zastosowaniu i duży wkład w rozwój badań naukowych nad zastosowaniem tej metody. Jako eksperci w tej dziedzinie wiedzą jak wykorzystać ją w leczeniu pacjentów.

Do czego służy kardiografia impedancyjna?

Metoda ta umożliwia ocenę najważniejszych parametrów dotyczących funkcji serca jako pompy - są to m. in. wskaźnika objętości wyrzutowej (SI) oraz rzut serca (CI). To od tych parametrów w dużym stopniu zależy wydolność organizmu. Kardiografia impedancyjna pozwala również ocenić zawartość płynu w klatce piersiowej (TFC), co ma szczególne znaczenie u osób podatnych na przewodnienie. Innym ważnym parametrem mierzonym tą metodą jest systemowy opór naczyniowy (SVRI), który wskazuje w jakim stopniusą usztywnione naczynia tętnicze. Dzięki tak kompleksowej ocenie uzyskujemy bardzo ważne informacje na temat stanu układu krążenia.

U jakich pacjentów kardiografia impedancyjna jest przydatna?

Kardiografia impedancyjna jest najbardziej przydatna u chorych z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca. W nadciśnieniu tętniczym wykonanie tego badania umożliwia wybór takich leków, które są najlepiej dopasowane do przyczyny zbyt wysokich wartości ciśnienia. W przypadku niewydolności serca kardiografia impedancyjna pozwala dobierać leki tak, aby pacjent przyjmował je w optymalnych dawkach, zapewniających jak najlepsze funkcjonowanie na codzień. 

Czy kardiografia impedancyjna jest przydatna u osób zdrowych?

Tak. Jest to metoda, które może ujawnić zaburzenia funkcji układu krążenia na bardzo wczesnym etapie. Zwłaszcza osoby z podwyższonym ale jeszcze prawidłowym ciśnieniem tętniczym mogą odnieść korzyść z tego badania.

 

Nasi specjaliści

Krzesiński Paweł prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński kardiolog

Jest Kierownikiem Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego oraz konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie kardiologii.

Studia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył jako prymus, za co został nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej białą bronią.

Od 2005 roku jest związany z Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2017 roku - kardiologii. Rozwój zawodowy łączy z działalnością naukową. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2016 roku - doktora habilitowanego na odstawie osiągnięcia naukowego ,, Zastosowanie kardiografii impedancyjnej w diagnostyce i optymalizacji leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym".

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 roku dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje i przekazując swoje doświadczenia innym.

Jako cel stawia sobie skuteczną diagnostykę i optymalizację leczenia poprzez dopasowanie go do indywidualnych problemów zdrowotnych pacjenta.

Zajmuje się leczeniem nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby wieńcowej, zaburzeniami rytmu serca, omdleń.

Profesor Krzesiński wykonuje, również badania diagnostyczne:

Echo serca EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa) Kardioimpedancja (ICG)
poniedziałki
więcej  
Stańczyk Adam dr n. med. Adam Stańczyk kardiolog, hipertensjolog, internista

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z kardiologią związany jest od czasu studiów, gdzie początkowo w ramach Indywidualnego Toku Studiów a następnie studiów doktoranckich pracował w Klinice Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi. W latach 2001/2002 był stypendystą programu Sokrates Erasmus na Uniwersytecie w Murcii (Hiszpania). Zainteresowania Dr poza kardiologią ogólną koncentrowały się na diagnostyce i leczeniu chorych z omdleniami odruchowymi. Efektem tych lat była obroniona z wyróżnieniem w 2008r praca doktorska "Zmiany neurohormonalne podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami wazowagalnymi".

Od września 2008r. związany jest z Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W 2010r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2013 specjalisty z dziedziny hipertensjologii.

Dodatkowo w 2013r. ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia" na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obecnie poza pracą naukową i kliniczną w Klinice Kardiologii konsultuje w ramach poradni przyszpitalnej pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, omdleniami, przeprowadza kwalifikacje do wykonania m.in. testu pochyleniowego. Dr Stańczyk zajmuje się leczeniem nadciśnienia tętniczego, omdleń, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, kołataniami serca.

sobota
więcej  

 

Zobacz inne specjalizacje