EKG (elektrokardiografia) jest nieinwazyjnym badaniem wykonywanym w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej. Podczas badania umieszczamy elektrody na skórze w określonych miejscach, impulsy elektryczne związane z pracą serca są rejestrowane i prezentowane na wydruku papierowym

 

Zobacz inne specjalizacje