W  MD Clinic Praga udzielamy konsultacji z zakresu neurochirurgii dziecięcej.

Nasi specjaliści

Skadorwa Tymon dr n. med. Tymon Skadorwa neurochirurg dziecięcy
Lekarz - specjalista neurochirurg.
 
Posiada ponad 15-letnią praktykę w leczeniu chorób czaszki i mózgu u dzieci. Pracuje w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Przeprowadza operacje m.in:

kraniosynostoz wad wrodzonych czaszki mózgu i rdzenia kręgowego guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego torbieli pajęczynówki wodogłowia plastyki ubytków czaszki

Odbył staże zagraniczne w klinikach neurochirurgicznych w Edynburgu (Western General Hospital) i Paryżu (Hôpital Necker – Enfants Malades). Ukończył 4-letni Europejski Kurs Neurochirurgii (EANS) oraz 3-letni Europejski Kurs Neurochirurgii Dziecięcej (ESPN).

Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Od 15 lat pracuje naukowo i dydaktycznie. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych poświęconych neurochirurgii dziecięcej i neuroanatomii. W 2012 r. obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Udziela porad w jęz. polskim i angielskim.

środy
więcej  

 

Zobacz inne specjalizacje