W MD Clinic Praga obejmujemy opieką medyczną dzieci od wieku niemowlęcego. Zapraszamy rodziców z dziećmi w razie choroby a także z dziećmi zdrowymi w celu wykonania bilansów kwalifikacji, do szczepień.

 

Nasi specjaliści

Armatowicz Aneta (Jastrzębska) mgr Aneta Armatowicz neurologopeda dziecięcy
Logopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany terapeutametody ESDM, certyfikowany terapeuta koncepcji RCM – Rodolfo Castillo Moralesa, pedagog specjalny.Jako neurologopeda zajmuje się:
wczesną interwencją logopedyczną, wspomaganiem rozwoju dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego, terapią dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oceną wędzidełka języka.
 
Wykształcenie:
2022: uzyskanie certyfikatu terapeuty koncepcji RCM – Rodolfo Castillo Moralesa 2016: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM 2016: ukończone Podyplomowe Studia Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2014: ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2012: ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalności: Logopedia oraz Pedagogika wczesnoszkolna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Kursy, szkolenia, konferencje naukowe:
Koncepcja RCM w terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Teoria i praktyka. Moduł l, Lipiec 2019,Wrocław Koncepcja RCM w terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Teoria i praktyka. Moduł ll, grudzień 2019, Wrocław Koncepcja RCM w terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi moduł lll. Uzyskanie certyfikatu terapeuty RCM, styczeń 2022, Wrocław "Różne oblicza trudności w karmieniu u dzieci. Od diagnozy do pracy terapeutycznej", prowadzący - dr Katarzyna Bąbik - Bronić, 19 listopada 2022,Łódź  Ankyloglosia u noworodków i niemowląt, dr n.o zdrowiu Mira Rządzka, Warszawa 2021  Udział w VIII ogólnopolskiej konferencji logopedycznej " Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, metody terapii, skuteczna komunikacja, 14 kwietnia 2018r., Warszawa Szkolenie Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka, ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, 2017 Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2015 Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2015 Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa, 2015 Szkolenie AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, Warszawa, 2015 Szkolenie Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, Warszawa, 2015 Szkolenie Dziecko z autyzmem w przedszkolu, Warszawa, 2015 Konferencja naukowo-szkoleniowa Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2015 Konferencja Niepełnosprawność dziecka widziana oczami rodziców, Warszawa, 2015 Szkolenie Wczesna interwencja – autyzm, co powinno zaniepokoić opiekunów, Centrum Terapii Promitis, Warszawa, 2014 Warsztat Scenariusze zajęć muzykoterapeutycznych z włączeniem zabaw przeciwdziałających agresji, Warszawa, 2014 Warsztat szkoleniowo-naukowy Podstawy dykcji i emisji głosu, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2014 Warsztat szkoleniowo-naukowy Przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka zatkanego nosa, Uniwersytet Warszawski, 2014 Warsztaty umuzykalniające Cztery pory roku – zabawy integracyjne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa, 2013
środy
więcej  

 

Zobacz inne specjalizacje