dr n. med. Tymon Skadorwa

neurochirurg dziecięcy

Lekarz - specjalista neurochirurg.
 
Posiada ponad 15-letnią praktykę w leczeniu chorób czaszki i mózgu u dzieci. Pracuje w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Przeprowadza operacje m.in:

  • kraniosynostoz
  • wad wrodzonych czaszki
  • mózgu i rdzenia kręgowego
  • guzów wewnątrzczaszkowych i kanału kręgowego
  • torbieli pajęczynówki
  • wodogłowia
  • plastyki ubytków czaszki

Odbył staże zagraniczne w klinikach neurochirurgicznych w Edynburgu (Western General Hospital) i Paryżu (Hôpital Necker – Enfants Malades). Ukończył 4-letni Europejski Kurs Neurochirurgii (EANS) oraz 3-letni Europejski Kurs Neurochirurgii Dziecięcej (ESPN).

Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Od 15 lat pracuje naukowo i dydaktycznie. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych poświęconych neurochirurgii dziecięcej i neuroanatomii. W 2012 r. obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Udziela porad w jęz. polskim i angielskim.

środy