lek. Łukasz Mościcki

ortopeda

Odbył staż z zakresu ortopedii w Carolina Medical Center.

W czasach studenckich brał udział w programie międzynarodowej wymiany studenckiej ERASMUS oraz działał w Biurze Karier.

Od 5 lat pomaga pacjentom w Warszawie.

środy