dr n. o zdr. Maria Kłoda

fizjoterapeuta

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale Rehabilitacja Ruchowa ze specjalizacją pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej (Warszawa 3.11.1999) oraz drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej (Nr 41828/34/I / 2007 – Warszawa 7.11.2007).

W 2015 uzyskała tytuł Doktora Nauk o Zdrowiu, Specjalność Fizjoterapia na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Temat pracy – Ocena równowagi statycznej i dynamicznej pacjentów z chorobą Parkinsona”.

Jest Adiunktem w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz koordynatorem zespołu fizjoterapeutów w Zespole Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Klinika Neurologii Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Ukończone kursy:

 • „PNF podstawowy” Reha Plus 25.02-1.03 i 8-12.04.2006 Warszawa
 • Instruktor Nornic Walking nr certyfikatu 0170/J/2007
 • Instruktor Gymstick nr licencji 74/G/2007
 • „KinesioTaping – podstawowy” 16-17.06.2007 Warszawa
 • „PNF w leczeniu bólów krzyża” Reha Plus 7-9.09.2007 Warszawa
 • „The Redcord Education Program S-E-T Adwanced Level 1” 6 7.10.2007 Warszawa
 • “PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami”- Reha Plus28 – 30.03.2008 Warszawa
 • „Ocena i reedukacja równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej – podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne”- TECHNOMEX27 – 29.10.2008 Kołobrzeg
 • „PNF rozwijający” Reha Plus 2-7.10.2009 uzyskanie tytułu Dyplomowany Terapeuta PNF
 • „PNF w neurologii” kliniczny Reha Plus 3-7.06.2010 Warszawa
 • „Analiza Radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu” Centrum Rehabilitacji KINEZIO, 8-9.10.2011 Warszawa, nr szkolenia 1/2011/RTG/PL
 • „Urazy czaszkowo/mózgowe” Reha Plus 30/31.08.2012 Kraków
 • „Funkcjonalna fizjoterapia pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu” / Reha Plus
  • część 1 4-6.10.2012 Kraków
  • część 2 15-17.11.2012 Kraków
  • część 3 13-15.12.2012 Kraków
 • „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
  • część 1 30.05 – 1.06.2014 Pabianice
  • część 2 6-8.06.2014 Pabianice
 • „Analiza i terapia zaburzeń chodu” Reha Plus 20-24.08.2014 Warszawa
 • „Funkcjonalna terapia powięziowa” Reha Plus 15-17.05.2015 Kraków

 

Autorka i współautorka 25 publikacji oraz ponad 30 doniesień zjazdowych na konferencjach i sympozjach o tematyce rehabilitacyjnej, neurologicznej i sportowej.

czwartki