lek. Bartosz Czapski

neurochirurg dziecięcy

Jeste specjalistą neurochirurgii.
Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, został uhonorowany Nagrodą Rektora Akademii Medycznej za Zasługi Naukowe oraz Nagrodą Samorządu Studenckiego.
W roku akademickim 2010/2011 uczestniczył w programie wymiany LLP-Erasmus w Perugii we Włoszech. Po studiach odbył obowiązkowy staż w wielu ośrodkach: m.in. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Swoje szkolenie zawodowe w zakresie neurochirurgii odbywał w Klinice Neurochirurgii (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) oraz Klinice Nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego (Instytut Onkologii, Warszawa).
W 2015 r. Rozpoczął studia doktoranckie w Szkole Medycyny Molekularnej (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i rozpoczął pracę w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej (Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego).

poniedziałki