lek. Maciej Duda

urolog

Pracuję w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 

wtorki