lek. Jan Zając

diagnostyk

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Odbył staż podyplomowy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.
Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w Zakładzie Radiologii SPSK im. A . Grucy w Otwocku.
Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną.

piątki