lek. Agnieszka Brociek

laryngolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Aktualnie odbywa staż w Klinice Otolaryngologii o Onkologii Laryngologicznej z kliniczym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Czlonek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
- zaburzeń błędnika
- zatok przynosowych
- gruczołów ślinowych
- chorób ucha 
- i nnych narządów głowy i szyi

wtorki